To my wife

Cuối cùng sau bao nhiêu những khó khăn thử thách, Leo đã bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ rồi. Cảm ơn vợ yêu dấu Lion rất nhiều. Cảm ơn Lion đã luôn bên cạnh Leo trong những lúc khó khăn cũng như những lúc thành công trong cuộc đời. Leo yêu Lion rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *