Mindblown: a blog about philosophy.

  • To my wife

    To my wife Cuối cùng sau bao nhiêu những khó khăn thử thách, Leo đã bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ rồi. Cảm ơn vợ yêu dấu Lion rất nhiều. Cảm ơn Lion đã luôn bên cạnh Leo trong những lúc khó khăn cũng như những lúc thành công trong cuộc đời. Leo…

  • Engagement

    Engagement Như vậy là Leo đã chính thức cầu hôn Lion yêu dấu của Leo sau hơn 6 năm yêu nhau rồi.  Leo thật hạnh phúc khi được Lion nhận lời cầu hôn. Lion của Leo là một công chúa dễ thương, đáng yêu, thông minh và tài năng nhất trên đời này. Leo nguyện…

Got any book recommendations?